Hronološki prikaz funkcionisanja sistema

Pozivanje vozila

Poručivanje, zakazivanje vozila i vožnje

Pozivalac moze pozvati dispecerski centar kako bi naručio vozilo putem mobilnog telefona, fiksnog telefona i putem Android aplikacije.
Klasičnim pozivanjem putem telefona, pozivalac glasovnim putem komunicira sa dežurnim dispečerom, naručuje vozilo i dobija informaciju o broju vozila koje će mu biti dodeljeno za tu vožnju kao i vreme koje je potrebno vozilu do dodje do naručenog odredišta. U trenutku približavanja naručenog vozila destinaciji tj. lokaciji naručioca, sistem će poslati SMS poruku naručiocu kao bi ga obavestio da je vozilo na adresi.

Anroid aplikacija pruža potpuno besplatan način naručivanja vozila, potrebno je samo pokrenuti aplikaciju dok je na mobilnom telefonu ili android pametnom uredjaju dostupan internet. Aplikacija će prikazati mapu i lokaciju korisnika na istoj. Klikom na odgovarajuće dugme za naručivanje, na ekranu pametnog telefona će se prikazati informacija o broju dodeljenog vozila, predvidjeno vreme dolaska na adresu kao i njegova lokacija na karti tako da korisnik može pratiti dodeljeno vozilo na ekranu u realnom vremenu dok mu se isto približava.

Nezavisno od načina naručivanja vozila, sistem po automatizmu predviđa vreme dolaska vozila na adresu i šalje određena obaveštenja o prispeću naručenog vozila. Samim tim se faktor ljudske greške smanjuje na minimum i dolazi do ubrzavanja poslovnih procesa.

Dispečerski centar

Primanje porudžbine, predavanje vožnje i koordinacija vozilima

Dispečerski centar predstavlja spregu između vozača i vozila sa jedne strane i narudžbina tj. stranaka sa druge strane. Dispečerski centar je povezan sa našim Cloud informacionim sistemom koji upravlja svim logističkim operacijama. Dispečerski centari mogu biti i uglavnom su geografski dislocirani od našeg informacionog sistema i dovoljna je samo internet veza srednjeg kapaciteta da bi bili operativni.

Naš Cloud informacioni sistem je opremljen serijom serverskih račinara koji u deliću sekunde obrađuju svaki upit svakog dispečerskog centra. Baza podataka kartografije cele Srbije je oformljena na našem sistemu i ažurno se dopunjuje, dok sa druge strane posedujemo telefonsku bazu cele Srbije sa podacima o geografskoj lokaciji svakog fiksnog priključka.

Dispeerski centar prima narudžbinu putem telefona ili Anroid aplikacije, po automatizmu određuje lokaciju pozivaoca i prikazuje je na karti dispečeru. Nakon upita, informacioni sistem određuje geografski najbliže vozilo ili sledeće na redu na stajalištu ukoliko je stajalište najbliže pozivaocu i nudi vožnju vozaču koji upravlja tim vozilom. Vozač je dužan da u određenom roku prihvati vožnju na tabletu što ako uradi uspešno sistem će preko tableta nastaviti da ga vodi do naručene lokacije dok u suprotnom će ponuditi vožnju sledećem po prioritetu određenom vozilu.

Naša platforma izuzima potrebu za analognim radio stanicama i mrežama. Dežurni dispečer vrši samo neophodnu komunikaciju sa vozačima putem predefinisanih poruka na sistemu. Sistem uz pomoć baze kartografije sam proračunava najbliže rute za kretanje vozila kao i tačnu blizinu vozila određenim destinacijama, samim tim je sveden faktor ljudske greške i troškove amortizacije i goriva na minimum.

Vozila

Korisćenje tableta, primanje vožnje i komunikacija

Da bi vozilo postalo operativno u našem sistemu potreban je tablet uredjaj baziran na Android operativnom sistemu. Naše rešenje podrazumeva komunikaciju tablet uređaja direktno sa taksimetrom tako da se taksimetrom može upravljati putem tableta kao i povlačiti razne informacije sa istog potrebne sistemu za obradu kadrovskih i finansijskih izveštaja.

Vozač može započeti vožnju tako što će preuzeti ponuđenu vožnju od strane dispečerskog centra ili preuzimanjem stranke koja ga stopira ili uđe u auto na stajalištu (kvaka). U svakom od scenarija, sistem prati kretanje auta vodeći računa o lokaciji gde završava vožnju kako bi mu dodelio sledeću vožnju što bližu njegovoj destinaciji.

Komunikacija vozača i dispečerskog centra se odvija isključivo predefinisanim tekstualnim modom putem tableta na taj način što vozač ili dežurni dispečer samo odabere predefinisano pitanje i posalje, druga strana nakon zvučnog signala jednostavno odabere odgovor sa liste i na taj način odgovori. Poruke se mogu menjati i dodavati u skladu sa željama taxi kuće.

Vozači se prijavljuju na sistem ukucavanjem svoje lozinke na tabletu, i to mogu uraditi na bilo kojem tabletu u bilo kojem vozilu taksi kuće. Sistem će ih zaduživati finansijski bez obzira na automobil koji su koristili prilikom rada, tako da je moguće i menjanje vozila u toku smene.

Svaki vozač na tabletu može videti lokaciju svojih kolega kao i svoj redni broj na listi čekanja za dodeljivanje vožnje čime se postiže transparentan i pravičan poslovni odnos među kolegama.

Izveštaji

Upravnje sistemom, obračunavanje, kontrola, evidencija

U današnje vreme konkurentnost na tržištu usluga taksi prevoza je velika. Povećanje profita se može realizovati najsigurnije smanjenjem troškova. Zbog obima poslovanja i detalja vezanih za samu organizaciju postoji veliki procenat troškova koji je nevidljiv.

Naš informacioni sistem vodi računa o svemu. Dovoljno je samo da mu zadajete upite i saznaćete svaki detalj koji Vas interesuje, od finansijskih rupa gde Vam novac curi nepotrebno pa do kadrovskih statistika koji će Vam pokazati ko više pravi štete nego što donese profita za Vašu firmu.

Mogućnosti su neograničene, a neki od izveštaja u predefinisanom sistemskom paketu će Vam pokazati koliko vozač troši goriva, posle koliko vremena uključi taksimetar nakon što preuzme stranku, koliki je prazan hod vozila a koliki vozača, kolika je vrednost proteklog održavanja vozila u vremenskom periodu, iznos zarade vozača, iznos zarade vozila...

Galerija

Slikoviti prikaz sistema

Mega Taxi

Tomislava Andrica Dzigija 39
Kraljevo

036 339 266

office@megataxi.rs

Zainteresovani ste?