Savremeni način pružanja usluga prevoza

Sistem upravljanja i koordinacije vozila najnovije generacije - eDispečer

eDispečer - softverski paket za taxi vozila

Razvili smo taxi dispečerski sistem baziran na najnovijim tehnologijama tako što je napravljen da bude ekonomičan na taj način što ne zahteva preteranja ulaganja u skupu opremu unutar vozila.. Sitem omogućava automatsko dodeljivanje vožnje najbližem vozilu, proračunavanje najbliže rute do destinacije, uvid u stanje novčanih transakcija u taksimetar vozila u svakom trenutku. Sistem je baziran na najnovijim tehnologijama u cilju da smanji troškove poslovnih procesa kao i da smanji faktor ljudske greške.

Vozilo može biti naručeno klasičnim načinom putem telefona ili preko web stranice taxi kuće. Sistem automatski prepoznaje "pick up" lokaciju i dodeljuje vožnju prvom slobodnom vozilu (automatizam se u svakom trenutku može korigovati od strane dežurnog dispečera). Na osnovu komunikacije sa taksimetrom i GPS sistemom sistem pruža precizne izveštaje o pređenj udaljenosti, prosečnoj potrošnji vozila, novčani dnevni prihod, stimulaciji vozača, potrebama određene zone grada za prisustvom više slobodnih vozila... Sve što vam je potrebno da ispravno rasudite i usmerite buduće poslovne poteze.

Opis sistema

Imamo iskustva i umemo

Postojimo skoro dve decenije i isto toliko dugo se bavimo uslugom prevoza. Oduvek smo nastojali, a to radimo i dalje, da idemo u korak sa vremenom. Dve decenije je dovljno vremena da se iskaže kvalitet i poštenje u saradnji.
Usluge kojima se bavimo :

  • Projektovanje analognih radio mreža
  • Servis, baždarenje i ugradnja taximetara
  • Distribucija i ugradnja GPS uređaja za praćenje vozila
  • Ugradnja supervizor GPS uređaja za taxi vozila
  • Dispečer taxi softverski sistem
  • Taxi prevoz
  • Šlep služba

Neverovatne mogućnosti

Neke od bitnijih funkcionalnih karakteristika sistema

Automatizam

Na osnovu identifikacije broja pozivaoca sistem automatski prepoznaje adresu i dodeljuje vožnju najbližem vozilu.

Identifikacija poziva

Broj telefona dolazećeg poziva se prikazuje na ekranu i na osnovu istog se pretražuje baza o detaljima putnika i prethodnim vožnjama.

Zone i parcele

Deljenje teritorije koju pokrivate na zone i parcele radi automatskog dodeljivanja prioriteta vožnje nad vozačem u lancu dodeljivanja.

Telefonski sistem - VoIP

Naš sistem je kompitabilan sa većinom vodećih VoIP platformi koje podržavaju SIP protokol.

Panik taster

Sigurnost vozača je za nas presudno bitna! Panik taster funkcija pruža vozaču mogućnost da alarmira centar u slučaju da bude ugrožen.

Komunikacija sa taksimetrom

Bloototh komunikacija sistema sa taksimetrom evidentira svaku aktivnost vozila i novčane transakcije.

GPS praćenje

Aplikacija koja se izvršava u taxi vozilu Vam omogućava da pratite Vaša vozila na karti koristeći GPS samog uređaja.

Izveštaji

Generisanje detaljnih izveštaja potrebnih za fakturisanje i kalkulaciju plata radnika. Generisanje izveštaja po vozaču, vozilu, realizovanim vožnjama...

Tarife i stope

Kreiranje različitih kategorija cena baziranih na vremenu u danu ili nedelji, za različit broj putnika ili veličinu/klasu vozila.

Navigacija u autu

Koristeći GPS tablet na kojem je instalirana klijent aplikacija, a koji se nalazi u automobilu, naša aplikacija pruža navođenje do ciljane adrese.

Opširnije

Naše usluge

Pružamo kompletnu podršku vezanu za sve što je potrebno za ispravno i stabilno funkcionisanje sistema

24/7 Podrška

Posedujemo logistički i informatički tim koji nadgleda funkcionalnost sistema 24 sata dnevno. Naša odgovornost i cilj je dostupnost usluge u svako doba dana.

Cloud hosting

Pružamo "Cloud" uslugu zakupa servera cilju smanjenja troskova i bezbednosti podataka. Ovakva topologija implementacije omogucava da Vaš sistem bude smešten u visoko bezbednom okruženju.

Razvoj i ažuriranje

U korak sa vremenom razvijamo aplikaciju u cilju prilagođavanja na zakone, stabilnosti sistema, omogućavanju novih funkcija kako bi ostali konkurentni i kvalitetni na tržištu.

Opširnije

Slike

Kratak prikaz aplikacije na računaru dispečerskog centra, tablet uredjaja u autu i mobilnom telefonu sa aplikacijom za naručivanje taxi vozila

Mega Taxi

Tomislava Andrića Džigija 39
Kraljevo

036 339 266

office@megataxi.rs

Zainteresovani ste?